image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

2 % pre astronómiu v roku 2019

Slovenský zväz astronómov (SZA) asi už väčšine predstavovať nie je potrebné. Jeho poslaním je spájať ľudí, astronómov amatérov, ale i profesionálov na Slovensku, teda všetkých,  ktorým učarovala krása nočnej oblohy. Na to, aby si mohli navzájom pomáhať, zdieľať skúsenosti, stretávať sa a vymieňať vedomosti z rôznych oblastí astronómie, zväz organizuje alebo spolupracuje pri  mnohých odborných prednáškach a seminároch. No stredobodom jeho záujmu je i verejnosť, pre ktorú usporadúva mnoho podujatí i pozorovaní oblohy.

 

Popularizácia astronómie patrí medzi najdôležitejšie poslania SZA a to nielen pre verejnosť, ale aj mládež na školách, kde je astronómie stále menej. Každý rok prebiehajú súťaže na rôznych stupňoch odbornosti, výstavy, prednášky, exkurzie a ďalšie podujatia. K tým najvýznamnejším celoslovenským patria každoročné Dni hvezdární a planetárií, fotosúťaž „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“, Slovenská amatérska obloha, pozorovania oblohy a meteorických rojov pre verejnosť vo hvezdárňach a ďalšie. O mnohých zaujímavých javoch sa verejnosť dozvedá prostredníctvom tlačových správ SZA alebo priamo z televízie, kde vystupujú členovia nášho zväzu.

Najviac sa asi zviditeľnil úsilím o zachovanie tmavej nočnej oblohy, aby sme pri pohľade na ňu naozaj mohli vidieť objekty vesmíru. Svetelné znečistenie nad obývanými oblasťami našej Zeme je vážnym problémom dnešnej doby a je to práve SZA, ktoré sa ním zaoberá a zaznamenáva také úspechy, ako je založenie už troch parkov tmavej oblohy na Slovensku. Aj keď astronómia prináša ľudstvu cenné vedecké informácie o vesmíre, čím nám ho takpovediac približuje až na dosah, v skutočnosti sa nám stále vzďaľuje, lebo ľudia toho na presvetlenej oblohe vidia čoraz menej. Ak však prestaneme hľadieť na oblohu, stratíme predstavu o našom mieste vo vesmíre, a teda podstatu toho, čo nás robí ľuďmi.

Bohužiaľ, astronómia na Slovensku rozhodne nepatrí medzi finančne preferované oblasti. Činnosti a podujatia SZA, nesú na pleciach väčšinou neprofesionálni astronómovia a nadšenci, ktorí do slovenskej astronómie a jej popularizácie investujú svoj voľný čas a aj peniaze. Lebo všetko niečo stojí. Našťastie, každý z nás, zamestnanec, živnostník, alebo právnická osoba, má možnosť presne určiť, kam pôjde aspoň malá, 2 %-ná časť dane a určiť účel, na ktorý sa naše peniaze použijú.

Chceli by ste podporiť činnosti SZA aj v roku 2019? Ak áno, tak tak urobte. Nejde o nič zložité, stačí pre daňový úrad vyplniť príslušné formuláre na poukázanie 2 %. Tu sú potrebné údaje:

meno:              Slovenský zväz astronómov

IČO:               00470503

právna forma: občianske združenie

sídlo:               Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

číslo účtu:       SK16 5200 0000 0000 0571 6075

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám prinesie zážitky z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami.

Rada SZA

Joomla templates by a4joomla