image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

2 % pre astronómiu v roku 2018

Slovenský zväz astronómov (SZA)  už takmer 50 rokov združuje nielen astronómov, zaoberajúcich sa odbornými pozorovaniami ale  zároveň popularizujúcich astronómiu najrozmanitejšími prostriedkami. Vystriedali sa v ňom už generácie nadšencov a aj na ostatnom Valnom zhromaždení na jeseň sa mnoho spomínalo. Od čias, keď bol zväz podporovaný štátom, pretieklo už mnoho vody a zväz napriek tomu neprestal  približovať krásy a tajomstvá oblohy  širokej verejnosti.

K najvýznamnejším podujatiam, organizovaným na Slovensku, patria každoročné Dni hvezdární a planetárií, fotosúťaž Svieťme si na cestu...nie na hviezdy, pozorovania oblohy a meteorických rojov pre verejnosť vo hvezdárňach a ďalšie. Pre verejnosť členovia zväzu pripravujú pravidelne aj informácie k aktuálnym úkazom na oblohe formou tlačových správ či televíznych vstupov.

Ako je to vôbec možné v dnešnej dobe?  Len vďaka projektom, spolupráci s hvezdárňami a so SAS a predovšetkým vám a vašej podpore z 2 % . K tomu ešte tá povestná obetavosť a  omnoho viac než kvapka nadšenia a tak sa mu darí naďalej pripravovať pre mládež súťaže i prednášky, výstavy aj exkurzie a tiež  pozorovateľské expedície.  Na zážitky pod hviezdnou oblohou sa totiž najviac spomína. Preto SZA zameriava veľa svojho úsilia na záchranu tmavej nočnej oblohy, aby sme pri pohľade na ňu naozaj mohli vidieť vesmír. Svetelné znečistenie oblohy nad obývanými oblasťami našej Zeme je vážnym fenoménom dnešnej doby. Je to práve SZA, ktoré sa týmto problémom na Slovensku zaoberá a zaznamenáva úspechy. Najvýznamnejším v tejto oblasti je založenie už troch parkov tmavej oblohy na Slovensku a stúpajúce povedomie o nich.
Bohužiaľ, astronómia na Slovensku rozhodne nepatrí medzi preferované oblasti z pohľadu finančnej podpory z rozpočtu štátu, alebo VÚC. Činnosti a podujatia, ktoré SZA organizuje, nesú na pleciach väčšinou neprofesionálni astronómovia a nadšenci, ktorí do slovenskej astronómie a jej popularizácie investujú svoj voľný čas a mnohokrát aj peniaze. Lebo všetko niečo stojí.

Našťastie, každý z nás, zamestnanec, živnostník, alebo právnická osoba, má možnosť presne určiť, kam pôjde aspoň malá, 2%-ná časť dane a určiť účel, na ktorý sa naše peniaze použijú.

Chceli by ste podporiť činnosti SZA aj v roku 2018? Ak áno, tak tak urobte. Nejde o nič zložité - stačí požiadať mzdovú učtáreň o príslušné formuláre, alebo vašu účtovníčku o vyplnenie údajov na poukázanie 2% dane nášmu zväzu. Tu sú potrebné údaje:

 

Meno:              Slovenský zväz astronómov

IČO:                 00470503

Právna forma:    občianske združenie

Sídlo:                Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo účtu:         5716075/5200, IBAN SK16 5200 0000 0000 0571 6075

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať na účet SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám prinesie zážitky z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami.

Rada SZA

Фильчаков прокурор

посуда опт украина

силикон на судака

Joomla templates by a4joomla