image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Zaujímavé knihy na voľný čas

V týchto zvláštnych koronových časoch, u niektorých povinného voľna (alebo domáceho lockdown-u), som objavila astronomicko-neastronomické čítanie. Knihy o dvoch fyzikoch, astronómoch, ktorí svojou prácou, myšlienkami a nápadmi posunuli naše znalosti vpred. Žili v úplne odlišných dobách a výskumných možnostiach, ale svojou usilovnou, cieľavedomou prácou a genialitou posunuli svoju dobu.

 

Prvou, o ktorej by som sa zmienila, je kniha Leonarda Mlodinowa: Stephen Hawking A Memoir of Friendship and Physics (Kniha o priateľstve a fyzike). 

Stephena Hawkinga netreba nikomu predstavovať. Geniálny teoretický fyzik, ktorému choroba „znehybnila údy“, ale naštartovala myseľ.

Sám sa vyjadril, že hrozba skorého konca (ktorý mu predpovedali lekári) ho podnietila k činnosti. Z bežného študenta, ktorý skĺboval bujarý študentský život s váhavým štúdiom, nevediac, čím by chcel byť, sa zrazu, pod ťarchou hroziacej smrti zbudil duch činorodosti – záujem „v živote ešte niečo dokázať“.

Teoretický fyzik Leonard Mlodinow, ktorého sám Hawking oslovil na spoluprácu, sa stal spoluautorom kníh Veľký plánEšte kratšia história času. V priebehu mnohoročnej spolupráce sa zblížili pracovne i ľudsky.

A tak autor svojich čitateľov dokáže zasvätene zoznámiť s Hawkingom vedcom a s Hawkingom – bežným človekom. S jeho vedeckými záujmami a myšlienkovými pochodmi. S každodenným bojom, vlastným i personálu, s nemohúcnosťou. Obe knihy vznikali celé roky, vzhľadom na veľmi obmedzené komunikačné možnosti.

Všetko, čo dokázal sa opieralo o jeho obľúbený výrok: „Tvrdohlavosť, je mojou najlepšou vlastnosťou.“

Kto ho však poznal bližšie, nepochyboval, že Stephen vedel, že nielen fyzika ho živí, ale aj vzťahy a láska.

 

Druhým dielom je kniha Ulinky Rublack: The  Astronomer and the Witch  (Astronóm a čarodejnica).

Johannes Kepler hvezdár, historicky popredná osobnosť svojej doby. My ho poznáme ako tvorcu, okrem iných, aj známych 3 zákonov.

Málo kto však vie o tom, že v roku 1615, keď bol na vrchole svojej kariéry, jeho matku, Katharinu  Kepler obvinili z čarodejníctva. Súdne prieťahy trvali šesť rokov. Vzal na seba úlohu jej advokáta.

Z historických prameňov sa predstaví úplne iný Kepler, než o akom sa aj dosiaľ  hovorilo, ktorý  „mátoží svetom s hlavou plnou vedy“, neschopný praktických činností. Aby uživil svoju rodinu, musel nájsť spôsoby, ako na seba a svoju prácu upozorniť miestnych panovníkov a bohatú honoráciu, ktorá by ho mohla podporovať. V dôsledku zlej politickej situácie (nevraživosť medzi katolíkmi a protestantmi), vojen a epidémií, sa musel viackrát sťahovať.

Popri tom veľa rokov cieľavedome pracoval na svojom diele Harmonices Mundi, ktorá sa skladala z piatich kníh, kde sa zaoberá  harmóniou útvarov, obrazov hudbou, metafyzikou, astrológiou a len v poslednej – svojou obľúbenou astronómiou a pohybmi planét.

Pri spätnom pohľade na to všetko, však najväčšou výzvou jeho života bola  záchrana matky pred hranicou.

 

Knihu o Keplerovi som objavila v angličtine a v maďarčine (A csillagász és a boszorkány); knihu o Hawkingovi som tiež objavila v maďarskom kníhkupectve (vyšla aj v slovenčine, o čom som nevedela). A tak som ich obe „absolvovala“ v maďarčine.

Obe knihy sú veľmi zaujímavým, ale súčasne aj náročnejším čítaním, rozhodne nie „na jeden hlt.“

Práve vhodné na vyplnenie dlhého voľného času.

 

K. Kerekešová

 

 

Joomla templates by a4joomla