image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Snehová vločka na titulke TPT

Časopis The Physics Teacher (TPT) je recenzovaný akademický časopis vydávaný spoločnosťou AIP Publishing v mene Americkej asociácie učiteľov fyziky (American Association of Physics Teachers – AAPT) založenej v roku 1930. Jeho základným cieľom bolo zabezpečiť “šírenie fyziky, najmä výučbou”, to prvé združenie tohto druhu na svete a dnes má prívržencov a členov po celom svete. AAPT sa venuje histórii a filozofii fyziku, aplikovanej fyziky, výučby fyziky (učebné osnovy, pedagogika, laboratórne cvičenia a pod.) a recenzii kníh.

Z úvodnej stránky: AAPT ...profesionálne členské združenie vedcov, ktorí sa venujú zlepšovaniu porozumenia a ocenenia fyziky prostredníctvom výučby.

Na obálke decembrového čísla The Physics Teatcher je fotografia snehovej vločky, ktorá „pristála“ pred objektívom Daniely Rapavej, našej čestnej členky SZA, a redakcia TPT ju požiadala o súhlas s uverejnením.

Danka sa venuje aj fyzikálnej fotografii, niekoľko jej fotografií už bolo uverejnených v tomto časopise v sekcii vizualizácia fyziky a toto je tretia fotografia na obálke tohto prestížneho časopisu.

Nuž a pekná fotografia, tentokrát ľadu v polarizovanom svetle, je aj na obálke Československého časopisu pro fyziku číslo 5/2020 (dvojmesačník českých a slovenských fyzikov), ktorý od roku 1951 vydáva Fyzikální ústav AV ČR.

Blahoželáme!

 

 

Makrofotografie přírodního ledu v polarizovaném světle.

Fotografie: Daniela Rapavá, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

 

Joomla templates by a4joomla