image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Astronomické Slovensko a 18. riadny zjazd SAS pri SAV

Konferencia Astronomické Slovensko sa konala v dňoch 25. – 27. 9. 2019 v Učebno-výcvikovom stredisku Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.  Jej hlavnými organizátormi boli Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV), Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbamove a medzi partnermi aj náš Slovenský zväz astronómov.

Zorganizovanie konferencie bolo pri príležitosti dvoch významných výročí roku 2019: 100 rokov od založenia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a 60 rokov od založenia SAS pri SAV. Na konferenciu boli pozvané všetky astronomické subjekty na Slovensku a tak program bol mimoriadne zaujímavý, odznelo 28 pôvodných príspevkov. Súčasťou konferencie bolo aj niekoľko fotografických výstav a posterov ako aj panelová diskusia o ďalšom smerovaní astronómie na Slovensku.

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadväzoval 18. riadny zjazd SAS pri SAV.  Delegáti udelili absolutórium odstupujúcim orgánom a zvolili si nové predsedníctvo, členov hlavného výboru a revíznej komisie.

Najvyššie ocenenie SAS pri SAV „Csereho cenu za populárno-vedeckú činnosť“ získal Mgr. Peter Zimnikoval a Mgr. Mária Gallová.

Za čestných členov boli zvolení: RNDr. Pavol Hazucha, Mgr. Peter Ivan, Dušan Kalmančok, Mgr. Jozef Krištofovič,  Pavol Orolín, prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., RNDr. Daniela Rapavá, RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Čestným uznaním s plaketou, boli pri príležitosti 60. výročia vzniku SAS pri SAV ocenení: Eugen Gindl, Milan Lackovič, Mgr. Vladimír Karlovský, RNDr. Pavol Hazucha, RNDr. Svetozár Štefeček, Vladimír Mešter, OZ SOLAR – hvezdáreň Senec a Slovenský zväz astronómov.

Konferencia a zjazd boli zorganizované na vysokej úrovni, naše poďakovanie patrí predovšetkým organizačnému výboru a všetkým, ktorí sa na jeho príprave a úspešnom priebehu podieľali. Účastníkom bolo k dispozícii množstvo informačného a propagačného materiálu. Stretnutie v Danišovciach bolo stretnutím tých, ktorí sa astronómii venujú profesionálne s tými, ktorí to majú ako záľubu. Aj toto prepojenie je jedným z cieľov osláv storočnice IAU. Boli to stretnutia kolegov, spolupracovníkov a priateľov.

Viac o konferencii a 18. riadnom zjazde SAS pri SAV je v tomto príspevku, fotografie v galérii a články budú aj v časopise Kozmos.

P. Rapavý

 

Učebno-výcvikové stredisko Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach, kde sa staral o nás skvelý kolektív zamestnancov

 

Aj zo spoločnej fotografie je vidieť, že konferenčná nálada bola výborná

 

Rokovacia sála s delegátmi 18. riadneho zjazdu SAS pri SAV

 

Čestné uznanie  SAS pri SAV s plaketou si s dojatím prevzal aj Milan Lackovič, dlhoročný technický redaktor časopisu Kozmos. Aj vďaka nemu patrí Kozmos medzi najlepšie astronomické časopisy nielen v Európe.

 

Mgr. Mária Gallová preberá Csereho cenu z rúk predsedu SAS pri SAV RNDr. Ladislava Hrica, CSc.

 

Čestné uznanie pre SZA prevzal predseda Mgr.Tomáš Dobrovodský

 

 

Predseda České astronomické spoločnosti prof. Petr Heinzel si so záujmom prezerá vynovenú Astronomickú ročenku 2020, ktorej zostavovateľom je Mgr. Peter Zimnikoval

 

Časť výstavy Kúzlenie svetlom RNDr. Daniely Rapavej zameranej na fyzikálnu fotografiu

Joomla templates by a4joomla