Seminár pre učiteľov

Uverejnené nedeľa, 22. september 2019, 08:21
Napísal: Pavol Rapavý

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici v rámci projektu Vesmír je náš domov organizuje v dňoch 18. – 19. októbra 2019 seminár pre učiteľov základných a stredných škôl.

Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé prednášky a v prípade priaznivého počasia aj pozorovanie. Všetky náklady, okrem cestovného, hradia organizátori.

Viac podrobností a prihláška je na stránke AsÚ SAV.