image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Pocta Ladislavovi Košinárovi

6. februára 2019 sme si pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia nestora amatérskej astronómie na Záhorí, čestného člena SZA a SAS pri SAV Mgr. Ladislava Košinára. Spomienkové podujatia k nedožitému jubileu nášho učiteľa a inšpirátora sme sa rozhodli zorganizovať v sobotu 23. marca 2019 v spolupráci s Obcou Sobotište, Osvetovým strediskom v SeniciTrnavským samosprávnym krajom.

 

Výber termínu bol naozaj správny, príjemné počasie nás sprevádzalo celým sobotňajším popoludním. O 13:00 sme v Dome kultúry v Sobotišti privítali predstaviteľov astronomických inštitúcii, vedenia tunajšej základnej školy, kde L. Košinár pôsobil väčšinu svojho pracovného života, jeho rodinných príslušníkov i starostu obce Mgr. Dušana Horňáka. Po prípitku a slávnostnom obede sme sa presunuli do areálu ZŠ, kde sa konal akt odhalenia pamätnej tabule. Po príhovore starostu obce, ktorý sa mimochodom podieľal na výstavbe budovy hvezdárničky, nasledoval prejav predsedu MO SZA v Sobotišti a podpredsedu Rady SZA RNDr. Svetozára Štefečeka. Ten vyzdvihol predovšetkým prínos L. Košinára pre amatérsku astronómiu nielen na regionálnej, ale i na celoslovenskej úrovni.

Rozmer Košinárovho ducha je zvečnený na doske pamätnej tabule, a to v Štefánikovom motte „Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel“, ktoré vystihuje aj jeho životnú cestu. To ako sa Lacko nezmazateľne zapísal do našich sŕdc, vystihuje grafický motív v hornej časti dosky, kde je znázornená dráha planétky (16869) Košinár. Autorom návrhu tabule je S. Štefeček, do reálnej podoby ju zhmotnil Pavol Chalko.  Po jej odhalení za dôstojnú pripomienku osobnosti L. Košinára poďakovala jeho manželka, pani Mgr. Oľga Holičová.

Program podujatia pokračoval opäť v dome kultúry. RNDr. Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote si zaspomínal na stretnutia s našim zakladateľom a prečítal i úryvky zo spomienok našich kolegov spoza rieky Moravy. Okolnosti posledného rozhovoru s L. Košinárom, ktorý po jeho smrti vyšiel v časopise Kozmos, prítomným priblížil jeho autor – predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc. Ďalší príspevkom bola prednáška RNDr. Romana Nagya, PhD. z FMFI UK v Bratislave zameraná na podstatu tmavej hmoty vo vesmíre. Bodku za odborným programom akcie spravila členka našej MO SZA Janka Švrčková, poslucháčka MFF KU v Prahe, ktorá nám pripomenula ďalšie výročie – 50 rokov od pristátia Apolla 11 na Mesiaci.

Po ukončení oficiálneho programu ešte pokračovali kuloárne rozhovory. Všetci zúčastnení konštatovali, že podujatie bolo zaujímavým a dôstojným pripomenutím odkazu Mgr. Ladislava Košinára. Ostáva mi poďakovať všetkým spoluorganizátorom, hosťom, no najmä členom MO SZA v Sobotišti, osobitne mojej manželke Bc. Petre Štefečkovej za vytvorenie príjemného prostredia v DK i dohľadom nad organizáciou akcie a Matúšovi Nečasovi za hudobné osvieženie.

S. Štefeček

Foto: ZOS Senica, D. Rapavá, P. Rapavý

 


Hvezdáreň v Sobotišti

 

 

Odhalenie pamätnej tabule starostom obce

 

Pamätná tabuľa

 

Kytica pre pani O. Holičovú od S. Štefečka

 

Spomienka na priateľa – príhovor vedúceho sekretariátu P. Rapavého za Slovenský zväz astronómov

 

L. Hric o poslednom rozhovore s L. Košinárom

 

Emotívna prednáška R. Nagya

 

J. Svrčková o konšpiračnej teórii pristátia na Mesiaci

 

 

 

Joomla templates by a4joomla