image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

XI. valné zhromaždenie SZA

Po 4 rokoch, na prelome leta a jesene, v dňoch 22. – 23. septembra 2017 sa opäť stretli členovia Zväzu v Rimavskej Sobote. XI. valné zhromaždenie Slovenského zväzu astronómov začalo v piatok krátko po 17.00 hod. Po privítaní predsedu Mgr. Tomáša Dobrovodského pozdravila účastníkov v mene riaditeľa Astronomického ústavu SAV Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. a vtipný príhovor Pavla Suchana, podpredsedu a tlačového tajomníka České astronomické společnosti, prečítal podpredseda Rady SZA.

 

Zvolené pracovné predsedníctvo a komisie dohliadali na regulárnosť ďalšieho priebehu rokovania. Správa o činnosti od X. valného zhromaždenia vyzdvihla pozitívny posun nášho združenia, ktoré sa za ostatné štyri roky stalo akceptovanou organizáciou aj vďaka novým a živým web stránkam a podieľalo sa na mnohých významných projektoch nielen na domácej, ale i medzinárodnej pôde. Zazneli však aj kritické slová, problémy sú najmä v komunikácii s miestnymi organizáciami, viaceré z nich zabúdajú informovať o svojej činnosti, hoci aktivity bez pochýb realizujú. Tieto skutočnosti poukázala aj správa Kontrolnej a revíznej komisie. Správa o hospodárení konštatovala zlepšenie finančnej situácie, na čom má podiel i zvýšenie príjmov pochádzajúcich z 2 % podielu daní fyzických i právnických osôb.

Večerné rozhovory v neformálnej atmosfére sa pretiahli do neskorých hodín, účastníci si pri tradične vynikajúcom guláši i poháriku vína vymieňali skúsenosti a nadväzovali nové kontakty.

Obložené chlebíčky a misy zabezpečené sponzorom KORO, spol. s r. o. v Rimavskej Sobote nám ráno dodali energiu na pokračovanie rokovania. Po krátkej a vecnej diskusii boli predstavení kandidáti do orgánov SZA i návrh na nových čestných členov SZA a nasledovali voľby.

Tie bravúrne zvládala predsedníčka volebnej komisie Mgr. Janka Pieronová s netradičnou asistenciou 4 mesačného synčeka Mateja, s ktorým prečítala výsledky.

 

Za predsedu SZA na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený Mgr. Tomáš Dobrovodský, za členov Rady RNDr. Svetozár Štefeček (podpredseda), Ing. Roman Švihorík (tajomník) a členovia Mgr. František Strýček a Zlatica Kalužná.

Predsedníčkou Kontrolnej a revíznej komisie sa stala RNDr. Daniela Rapavá, členmi František Erben a Ing. Pavol Tomečka. Vedúcim sekretariátu je i naďalej RNDr. Pavol Rapavý a za účtovníctvo zodpovedá A. Kohuláková (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote).

Novými čestnými členmi sa stali RNDr. Daniela Rapavá a Agáta Kohuláková (MO Rimavská Sobota), Michal Maturkanič (MO Humenné) a nestor amatérskej astronómie v Žiari nad Hronom Pavel Orolín.

Celý priebeh valného zhromaždenia sa konal v priateľskej až rodinnej atmosfére, osviežením bola i účasť najmenších nádejných astronómov Maťka Pierona a Janka Dubovského. Boli akoby symbolom, že Zväz, jeho členovia i aktivity budú v nasledujúcom období rásť a prinášať všetkým radosť.

RNDr. Svetozár Štefeček

(text a foto doplnila D. Rapavá)

Pozdravný list České astronomické společnosti

 

"Volebná urna"

 

J. Pieronová oznamuje výsledky volieb,  Maťko ju len kontroluje :-)

 

Prestávka v Astroparku (Š. Kürti sa obzerá, či nás Bak dobre stráži...)

 

Srdečné objatie P. Orolína a P. Rapavého po zvolení za čestného člena

 

T. Dobrovodský predstavuje svoju odvážnu víziu o ďalšom fungovaní SZA

 

F. Erben zdokumentoval krásne pripravené pohostenie

 

Janko Dubovský je ešte malý, no už niektoré hviezdičky pozná?

 

russia travelsЛобановский Харьковспортивный наушники
Joomla templates by a4joomla