image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Tvorivý učiteľ fyziky X. a nové knihy

Jubilejná 10. konferencia Tvorivý učiteľ fyziky (Festival fyziky) sa konala už tradične v krásnom prostredí Smolenického zámku (Kongresové centrum SAV) 11. – 13. septembra 2017. Hlavným organizátorom je Slovenská fyzikálna spoločnosť, v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, Pedagogickou sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Hvezdárňou v Rimavskej Sobote. Z organizačných dôvodov bol zaužívaný jarný termín tentokrát presunutý až na september.

V programe odznelo 26 pôvodných príspevkov a často prekvapujúce experimenty na trhu nápadov. Niekoľko prezentácií sa týkalo astronómie a dva z nich predniesli aj naši členovia (V. Bahýl: Exegi monumentum ... alebo, čo dokáže nie profesionálny astronóm; P. Rapavý a P. Begeni: Meteorit Kňahyňa – od Polonín po Tripark tmavej oblohy Východné Karpaty). Zaujala aj výstava fotografií D. Rapavej, ktorá je už neoddeliteľnou súčasťou tejto konferencie.

Konferencia však nie je len o prednáškach, prezentáciách, experimentoch ale aj o osobných stretnutiach a kuloárnych diskusiách, plánoch... Bolo nám potešením aj osobne pogratulovať nášmu priateľovi Jozefovi Beňuškovi, ktorý bol tohto roku ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou ocenený titulom Najlepší európsky učiteľ fyziky.

Dobre sa nám počúvali aj otázky personálu, či nepríde aj dr. Dalibor Krupa, ktorý tradíciu týchto konferencií založil a všetci na zámku naň v dobrom spomínajú. Áno, už druhý rok aj nám chýba, no veríme, že sa s ním ešte stretneme aj napriek tomu, že je v USA. Po Daliborovi organizáciu prevzal doc. Kireš a tak naše poďakovanie patrí jemu. Jedinou chybičkou konferencie bolo počasie, ktoré nočné pozorovanie znemožnilo a tak ďalekohľad „oddychoval“.

Stránka z predchádzajúcich konferencií je TU.

Nové knihy Zastávky v čase, zastávky v priestore a Vesmír vo vrecku

V Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda sa 11. septembra konala milá slávnosť uvedenia dvoch kníh do života. Všetci sa zhodli, že „nebudú krstiť, budú uvádzať do života“. Sála bola zaplnená do posledného miesta, medzi pozvanými boli významné osobnosti predovšetkým vedy, z ktorých mnohé sme poznali len z médií.

Verejnosti sa predstavili knihy Zastávky v čase, zastávky v priestore (Š. Luby a M. Lubyová) a Vesmír vo vrecku (V. Rušin), bolo to symbolické spojenie vedy a umenia. Program mal dôsledne pripravený invenčný scenár, kde okrem príhovorov autorov v ňom vystúpil aj husľový virtuóz P. Michalica, chemik-hudobník I. Chodák či J. Greššo.

Kniha Lubyovcov je sviežim dielom, kde Š. Luby píše o významných osobnostiach prevažne z vedeckého prostredia a jeho dcéra Martina zaujme reportážami zo svojich pracovných ciest. Prof. Luby s úsmevom poznamenal, že chvíľku dúfal, že množstvo médií prišlo kvôli knihám a nie kvôli dcére Martine o ktorej sa už vedelo, že bude novou ministerkou...

Rušinova kniha Vesmír vo vrecku je netypická, malá knižka, ktorá si však nájde široký okruh záujemcov. Je to invenčné spojenie krás vesmíru a krásy kvetov, vyznaním autorovej lásky k pozemskej aj nebeskej kráse.

Rušinovu knihu symbolicky „pokrstila“ D. Rapavá lupienkami kvetov a hviezdnym prachom.

Viac o týchto knihách je na stránke SAV.

P. Rapavý


Smolenický zámok v bubline fontány na nádvorí. Takýto obraz sme venovali riaditeľovi KC SAV, ktorý nám vychádza v ústrety.

 

 Kuloárne diskusie

 

Slávnostná večera s príhovorom doc. Kireša

 

Beňuškovo ohňové tornádo na Trhu nápadov

 

Knihu Lubyovcov posypali soľou prof. Leikert a prof. Michalica

 

Dr. Rapavá uvádza do života Rušinovu knihu symbolicky lupienkami kvetov a špeciálnym hviezdnym prachom

 

 Z autogramiády

 

 

 

ооо толковая реклама кадаловоаннэткто работал с payperprofits
Joomla templates by a4joomla