image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO: Deň zeme a vody v Lučenci

Myšlienka vzniku medzinárodného dňa Zeme je z roku 1969. Jej iniciátorom je aktivista John McConnell, ktorý navrhol aj vlajku Dňa Zeme (Modrý mramor) inšpirovanú snímkami Zeme z vesmíru. Prvé podujatie sa konalo v San Franciscu 22. apríla 1970 a bolo okrem ekológie zamerané aj proti vojne vo Vietname. Súvis so stým výročím narodenia V. I. Lenina je možno náhodný. OSN si Deň Zeme pripomína od roku 1971 a v súčasnosti ho, ako Medzinárodný deň Zeme, oslavuje takmer 200 krajín, je najväčším sekulárnym sviatkom do ktorého sa zapája viac ako miliarda ľudí.

 V Rimavskej Sobote sa ochrane životného prostredia aktívne venujeme už od polovice 80-tych rokov. V ostatných rokoch sme sa zamerali na problematiku ochrany nočného životného prostredia a tak organizátori ekologických akcií nás pravidelne pozývajú na všetky väčšie akcie a pozorovanie ďalekohľadmi je vždy akousi pridanou hodnotou... Spolupráca s Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina a mestom Lučenec sa už stala tradičnou a tohto roku bol termín zvolený trošku netradične, už 12. apríla. Samozrejme, nie kvôli výročie letu J. Gagarina, ale aj na oslavu Svetového dňa vody (22. marca).

Na rozsiahlom Námestí republiky v Lučenci to bolo ako v úli či mravenisku, „Dňa zeme a vody“ sa zúčastnili stovky obyvateľov, predovšetkým detí a mládeže. Boli pre nich pripravené najrôznejšie atrakcie, hry či súťaže. Od separácie odpadov, cez ochranárov až po veľké stroje. Vlastne sme si všetko ani nestihli prezrieť, nejako sme nestíhali, záujem o hvezdárov bol veľký a mys me boli len dvaja. V kine sa premietali filmy a prezentácie, na skromnej trávnatej ploche zaujali ukážky sokoliara.

Pre pozorovanie nebolo počasie práve ideálne, prevládala vysoká aj stredná oblačnosť. Škoda. Na Slnku bola síce len malá skupinka škvŕn, no na východe pekné protuberancie... Otázky detí nemali konca-kraja, boli veľmi bezprostrední, a u niektorých nás ich vedomosti veľmi milo prekvapili. Mali sme so sebou dostatok propagačných materiálov aj nejaké malé odmeny a tak všetci po splnení úlohy niečo dostali. Odmenou nám boli usmiate detské oči, poďakovania a od pedagógov aj slová uznania. Bol to náročný, no úspešný deň.

P. Rapavý

 

 Deň zeme a vody bol súčasne pozvánkou na Európske solárne dni, kde je spoluorganizátorom aj SZA

 Mladší mali k dispozícii jednoduchšie skladačky, no u starších nás prekvapil mimoriadny záujem o časopis Kozmos

Pri ďalekohľade boli často dlhé rady...

 K dispozícii sme mali len obmedzenú plochu a tak sme operatívne museli improvizovať podľa vekového zloženia záujemcov. Išlo nám to však celkom dobre, veď nejaké tie skúsenosti už máme J, a tak sa náročnosť úloh menila rýchlo.

 Skladačka o ochrane nočného životného prostredia mladých zaujala, väčšina si ju na lepšie preštudovanie zobrala domov

Títo malí rozdumovali nad mapou svetelného znečistenia spočiatku sami: „Pozri, pozri, tuto niekde sme aj my, tuto je Slovensko , Lučenec, pozri, tuto na Sibíri...“

tixfx.com отзывыпрокурор Фильчаковsurrogacy international
Joomla templates by a4joomla