image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO – Čerpanie prostriedkov z dotačného programu v roku 2016

V priebehu roka 2016 čerpali príspevok z dotačného programu SZA tri miestne organizácie zväzu. O priebehu expedície za pozorovaním meteorického roja Perzeidy na východe Slovenska sme už pred časom informovali. V nasledujúcich riadkoch zostáva ešte zhrnúť aktivity spojené s MO v Nitre a MO v Kysuckom Novom Meste.

 

MO Nitra - september a november 2016

V septembri a novembri 2016 sa členovia MO SZA v Nitre vydali za kolegami z “druhej strany“ astronómie - navštívili profesionálnych astronómov v Astronomickom observatóriu Vihorlatskej hvezdárne na Kolonickom sedle a v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. Pôvodný plán zahŕňal aj astronomické observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte, tieto však pre veľmi nepriaznivé veterné počasie vo Vysokých Tatrách zostali pre nás nedostupné.
Účelom týchto výprav na severné a východné Slovensko boli odborné výklady o technike a o pozorovacích programoch odbornými pracovníkmi vo všetkých uvedených observatóriách, popularizácia Parku tmavej oblohy Poloniny a samotného Zväzu slovenských astronómov za jeho úsilie pri vytvorení tohto parku. V neposlednom rade nám išlo aj o udržiavanie kontaktov s astronómami profesionálmi a naopak, aj o ich kontakty s amatérskou časťou astronómov.

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle sme navštívili vo večerných hodinách. V observatóriu nás privítal Pavol A. Dubovský, previedol nás po priestoroch observatória, oboznámil s technikou a ich vedeckou činnosťou. Keď sme prišli na observatórium bolo zamračené, no po prehliadke vnútorných priestorov nás vonku prekvapila jasná obloha, tak sme sa rozhodli aj pre pozorovanie objektov nočnej oblohy 400 mm dobsonom a mohli sme sa kochať krásnou tmavou oblohou. Na druhý deň bola naplánovaná turistka, chodníkom cez karpatský prales Stužica sme sa dostali až na miesto, kde sa stretajú hranice troch štátov - Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ale aj parkov tmavej oblohy. Večer sme sa zastavili pri replike meteoritu Kňahyňa v obci Zboj.

V AsÚ SAV v Starej Lesnej nás privítali a sprevádzali Mgr. Marcela Bonárová, PhD. a Mgr. Radka Vašková, ktoré svojím odborným prístupom prispeli k obohateniu našich poznatkov o oblastiach, ktorým sa venujú pracovníci AsÚ. Na záver ním premietli dokumentárny film a preverili naše vedomosti z astronómie menším kvízom so sladkou odmenou za správne odpovede.
Počasie na druhý deň hneď zrána neveštilo nič dobrého a po vystúpení z lanovky na Skalnatom Plese nám bolo jasné, že cestu visutou lanovkou na Lomnický Štít nebude možné absolvovať, pretože sila vetra na vrchole dosahovala až 140 km/h. Malou náhradou za tento neúspech bola krátka návšteva meteorologickej stanice v observatóriu na Skalnatom Plese.

Na záver nášho pobytu sme navštivíli Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici , ktoré nás prekvapilo svojou rôznorodosťou a veľkým množstvom exponátov.

Poďakovanie za uskutočnené cesty patrí Rade SZA za poskytnutú dotáciu, riaditeľovi AsÚ Stará Lesná RNDr. Alešovi Kučerovi, CSc., zástupcovi riaditeľa Doc. RNDr. Jánovi Svoreňovi, DrSc., vedeckému tajomníkovi Mgr. Martinovi Vaňkovi, PhD., Mgr. Pavlovi Schwartzovi, PhD., riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igorovi Kudzejovi, CSc. a Pavlovi A. Dubovskému za ochotu venovať nám svoj čas a ústretovosť pri organizovaní našich návštev.

Roman Švihorík

 

V útrobách AsÚ v Starej Lesnej...

 

... a na Skalnatom Plese. Foto: MO Nitra

 

MO Kysucké Nové Mesto - august 2016

Členovia MO SZA Kysucké Nové Mesto sa v tomto roku rozhodli využiť šancu a požiadali SZA o podporu na svoju činnosť. Naplánovali expedíciu Perzeidy 2016. Pre zrealizovanie expedície sme si vybrali Národný park tmavej oblohy Poloniny. Cieľom bolo vizuálne pozorovanie meteorického roja a zaučenie nových členov MO SZA KNM do spôsobu pozorovania.

Expedícia trvala 4 dni v termíne od 11. do 14. augusta 2016. Po dlhej náročnej ceste sa zdalo, že nám obloha nebude priať, ale pred polnocou sa oblačnosť popretŕhala a ukázala krása tmavej oblohy. Využili sme možnosť, že v tesnej blízkosti chaty boli výborné podmienky, tak sme hneď začali so „zácvikom“ nových členov. Zorientovali sme sa na oblohe, lokalizovali sme radiant roja, vysvetlili sme im zisťovanie MHV a poukazovali sme im tzv. limitné trojuholníky. Samozrejme sme sa zamerali aj na hviezdnu veľkosť jednotlivých porovnávacích hviezd. Počas 4 hodín neostrého pozorovania sme mali možnosť vidieť niekoľko veľmi jasných meteorov a noví členovia sa celkom rýchlo zorientovali a podávali správne hlásenia.

Druhý deň začal pozitívne, počasie bolo slnečné, čo dávalo predpoklad, že noc bude opäť jasná. Popoludní časť teamu išla vytypovať miesto na pozorovanie a postaviť „štand“ pre zapisovateľa. Okolo 21:00 hod sme sa vybrali na stanovisko v plnej poľnej. Ostré pozorovanie začalo o 21:50 a trvalo 4 hodiny, pokiaľ nám oblačnosť opäť nezmarila pozorovanie. Aj napriek tomu sme stihli zapísať 400 záznamov, medzi ktorými boli aj nerojové meteory. Zaznamenali sme aj pár bolidov, ktoré mali výraznú stopu a farbu.

Tretí deň opäť vyzeral, že počasie bude priať, ale s prichádzajúcim večerom sa obloha zatiahla. Tak sme strávili večer rozhovormi a plánovaním ďalšej činnosti našej MO. No a na štvrtý deň sme sa pobalili a vydali na spiatočnú cestu, keďže členov čakali ďalšie povinnosti.

Keď zhodnotíme našu expedíciu, môžeme konštatovať, že účel splnila. Noví členovia sa naučili technike pozorovania meteorov a zároveň sme spoznali krásnu časť Slovenska a pre nás nadšencov astronómie bolo obrovským zážitkom vychutnať krásu tmavej oblohy bez rušivého osvetlenia. Zároveň ďakujeme materskej organizácii za podporu, s ktorou sme úspešne mohli zrealizovať náš zámer.

Janka Pieromová


Z pozorovania v Runine. Foto: MO KNM

бинарная торговляФильчаков Александр Васильевичpayperprofits агентство
Joomla templates by a4joomla