image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Geologický model a meridián

Astropark pri hvezdárni v Rimavskej Sobote je priebežne zveľaďovaný už mnoho rokov. Pôvodne to bol len pomerne zdevastovaný pozemok z množstvom stavebného odpadu, z ktorého je však v súčasnosti nielen pekné ale aj inšpiratívne prostredie vhodné na relax, popularizáciu aj vzdelávanie.

 

Zanedbaný a zarastený pozemok sa však v priebehu rokov postupne menil. Trvalo to dlho, takmer všetko sa dialo len vďaka nadšeniu zamestnancov hvezdárne, členov SZA, krúžkarov, susedov, a dobrovoľníkov. Vysádzali sa stromy, kríky, kvety. Takmer z každej našej cesty bo boli nejaké semienka či odrezky, ktoré nám dnes pripomínajú navštívené miesta či priateľov. Postupne pribúdali chodníky, lavičky, UFO ohnisko, záhradný kozub aj možnosti ubytovania. Veľa sa toho podarilo vďaka Nadácii Orange, keď sme zhotovili aj geologický model nášho regiónu.

Idea modelu vznikla pri jednom z rozhovorov s dr. Katarínou Gaálovou, riaditeľkou CHKO Cerová vrchovina. Od nápadu po realizáciu to však bola dlhá a tŕnistá cesta, no podarilo sa. Zub času však aj tu urobil svoje a naša pýcha začala chradnúť. Čo s tým? Pochopenie sme však našli u Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý náš nápad komplexne zrekonštruovať model podporil. Bolo však potrebné takmer všetko urobiť „od piky“. Aj tu však ukázalo, že aj nedostatok financií je niekedy na niečo dobrý. Keďže peňazí nikdy nebol dostatok, naučili sme sa všetko robiť sami, od záhradničenia, cez prácu s drevom, železom či aj ako stavbári. Veď kedysi sme s úsmevom hovorili o našej firme „Astrostav – spojený stavebný podnik pri hvezdárni v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Žiline“.

Súčasťou Astroparku sú aj demonštračné zariadenia na využívanie slnečnej energie a tak sme pozemok doplnili aj o meridiánový kruh, na ktorom je názorne vidieť výšku Slnka nad obzorom počas slnovratov a rovnodenností. Rozdiel návštevníkov prekvapí... Meridián bude slúžiť aj ako veľké slnečné hodiny a aj spolu s geologickým modelom sa tešia na svojich návštevníkov.

Realizácia geologického modelu bola náročná, bolo potrebné doviezť ďalšie horniny a hlavne vyriešiť problém, aby ho časom nedevastovala náletová zeleň a rozmary počasia. Teraz je už všetko ako sme si predstavovali. Po konzultáciách s geológom dr. Ľudovítom Gaálom sme pripravili informačnú tabuľu, jednotlivé horniny sú označené. Model je v horizontálnej mierke asi 1 : 15 000, význačné terénne útvary majú svoje tabuľky, podobne ako rieky, mestá a vybrané obce.

Viac informácií je na obrázkoch.

Zase sa nám niečo pekné podarilo. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu, bez ktorej by sme nemohli projekt tak úspešne zrealizovať.

P. Rapavý

Geologický model ako vyzeral na jar 2016

Geologický model po obnove – jeseň 2016

Dovoz materiálu bol, ako už je u nás zvykom, zabezpečený spoznorsky

Pôvodné prekrytie len geotextíliou nestačilo...

Horniny bolo potrebné upevniť do betónového lôžka pod tým správnym uhlov a nakoniec aj označiť. Aj vďaka tomuto projektu dnes už niekoľko hornín poznáme, no jednoduché to veru nie je...

Model má nielen popisy hornín, ale aj rieky mestá čí význačnejšie kopce

Informačná tabuľa so zjednodušenou aj podrobnou geologickou mapou, popisom hornín a vybranými zaujímavosťami

Úprava terénu pod plánované dlaždice

Biliardové gule boli vyblednuté... Tá červená je výška Slnka v lete.

Meridiánový kruh je hotový, budú to parádne slnečné hodiny. Na rozdiel od tých, ktoré u nás už máme, tieto budú ukazovať čas opravený o zemepisnú dĺžku.

 

lidov ruasus x553ma-bing-sx371bfitbit браслет
Joomla templates by a4joomla