image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO – Prednáška z cyklu HOVORME O ASTRONÓMII v Nitre

V rámci dotačného programu HOVORME O ASTRONÓMII realizovaného Slovenským zväzom astronómov a určeného na podporu prednáškovej činnosti v oblasti popularizácie fyziky a astronómie, využila v roku 2016 prostriedky pre tento účel určené MO SZA v Nitre.

V priebehu leta tohto roku si mali členovia MO SZA v Nitre, ale aj záujemcovia z radov verejnosti možnosť vypočuť zaujímavú prednášku Doc. RNDr. Petra Čerňanského CSc. z Fakulty prírodných vied katedry fyziky, UKF Nitra na tému ODKAZ ALBERTA EINSTEINA PRE SÚČASNÚ FYZIKU + GRAVITAČNÉ VLNY. Pán docent sa vo svojej prednáške zaoberal dielom slávneho fyzika, Alberta Einsteina - teóriou relativity a ako táto teória ovplyvnila a ovplyvňuje aj súčasné bádanie a poznatky vo fyzike. Pokojne môžeme povedať, že teória relativity sa stala pilierom súčasnej modernej fyziky, bez ktorej by sa už ani súčasné pozorované javy nedali plnohodnotne vysvetliť. A ďalšou témou prednášky boli novo objavené a potvrdené gravitačné vlny. Pán docent poslucháčom vysvetlil a popísal prostriedky a zariadenia, na ktorých a ako boli tieto vlny zdetegované a potvrdené a s akou presnosťou toto zariadenie pracuje a kde sa nachádza. Samozrejme, že obe témy na záver prednášky rozprúdili bohatú a zaujímavú diskusiu a poslucháči mali nemálo otázok. Prednáška sa realizovala v priestoroch Kultúrno-osvetového strediska v  Nitre, kde sa členovia MO SZA aj pravidelne stretávajú, nakoľko spolupracujú na astronomických podujatiach, ktoré KOS organizuje.

 

Foto: MO SZA Nitra

современные гаджеты в подарокдверь русь виноритноутбуки с процессором intel core i3
Joomla templates by a4joomla