image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO – Kolonické Perzeidy

MO SZA Humenné sa organizačne aj tohto roku podieľala na realizácii odborno-pozorovateľskej expedície zameranej na vizuálne pozorovanie meteorov roja Perzeidy, ktorá bola podporená dotačným programom SZA.

 

Expedícia sa konala v termíne od 8. do 14. augusta 2016 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, pričom predpovedné modely sľubovali vysokú aktivitu tohto snáď najznámejšieho roja. Meteorologická situácia dovolila využiť na pozorovanie štyri zo šiestich možných nocí. Meteory vizuálne pozorovali pätnásti pozorovatelia, najmä členovia astronomického krúžku hvezdárne. Každú z dvoch až troch skupín tvorilo 4 až 6 pozorovateľov a zapisovateľ.

Celkovo sme zaznamenali 2 577 preletov meteorov, z ktorých 1 842 patrilo roju Perzeidy a 735 meteorov bolo sporadických, prípadne patriacom iným rojom. Najvyššia aktivita Perzeíd bola zaznamenaná po polnoci z 11. na 12. augusta. Napozorované údaje boli softvérovo spracované a odoslané do databázy International Meteor Organization, ktorá systematicky zbiera pozorovania meteorov stoviek prevažne amatérskych astronómov. Tieto dáta sú cenným materiálom, ktorý prispieva k štúdiu meteorických rojov a lepšiemu pochopeniu ich vzťahu s kométami, asteroidmi a medziplanetárnym prachom.

Traja pozorovatelia sa spolu s Michalom Maturkaničom, odborným pracovníkom hvezdárne počas expedícia snažili aj fotografickými prístrojmi zachytiť stopy jasnejších meteorov a venovali sa aj astrofotografii.

Denný program počas trvania expedície bol, okrem dospávania prepozorovaných nocí, obohatený aj o ďalšie aktivity. Samozrejmosťou bolo zdokonaľovanie sa v orientácii sa oblohe v planetáriu, prednášky o metodike pozorovania meteorov ako aj zoznámenie sa s prístrojovým vybavením observatória, vrátane Vihorlatského národného teleskopu. Relaxom bolo premietanie 3D filmov, astroturistická trasa Malá cesta planét či spoločenské hry.

 

Mgr. Peter Mikloš, úredseda MO SZA HUmenné

odborný a organizačná vedúci expedície

 

Spoločná fotografia pri slnečných hodinách je už tradičná

Na Malej ceste planét, ktorá začína na observatóriu a končí na “Bejvoči” pri zastávke Mars

O dobrú náladu sa vždy vie postarať Miško Maturkanič

Raňajky pod novou pergolou

Jeden z fotografických meteorov

M 13 - guľová hviezdokopa v Herkulovi

кормушкиооо толковая реклама мошенникидвери дверей ярославские
Joomla templates by a4joomla