image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO: Podpora astronomických krúžkov v okrese Žiar nad Hronom

V roku 2015 požiadala MO SZA v Žiari nad Hronom o prostriedky pre materiálnu podporu astronomických krúžkov, ktorých činnosť v rámci okresu koordinuje. Finančný príspevok nebol veľký, no myslíme si, že aj z mála sa podarilo žiakom spestriť ich "krúžkarský" život a uľahčiť prácu ich vedúcim.  

V okrese Žiar nad Hronom pracujú v súčasnosti 4 astronomické krúžky, ktoré navštevuje približne 30 detí. V porovnaní s minulosťou je to významný pokrok, keďže ešte pre niekoľkými rokmi bol počet detí v krúžkoch sotva polovičný. Krúžky pôsobia pri týchto organizáciách:

- Základná škola, ul. Dr. Janského č.2 v Žiari nad Hronom
- Základná škola, ul. M.R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom
- Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
- Centrum voľného času Kremnica

Súčasný stav je prejavom systematickej práce vedúcich astronomických krúžkov v dobrej spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Výsledky tejto spolupráce sa dostavujú už aj v podobe častejších umiestnení našich žiakov v krajských a celoslovenských kolách súťaže Čo vieš o hviezdach.

Z týchto dôvodov sme sa v MO SZA v Žiari nad Hronom rozhodli požiadať o dotáciu z prostriedkov SZA na podporu činnosti týchto záujmových združení, formujúcich vzťah mladej generácie k astronómii v našom okrese.
Časť prostriedkov z dotácie bola použitá k nákupu astronomickej literatúry vhodnej pre prácu v krúžkoch. Zakúpené boli publikácie: Encyklopédia vesmíru, Hviezdy a planéty, Nočná obloha a Astronomický kalendár 2016. Publikácie boli označené nálepkami s logom SZA a informáciou o dotácii astronomických krúžkov v okrese Žiar nad Hronom pre rok 2015 a odovzdané zástupcom organizácií v ktorých krúžky pôsobia. Nakoľko KHaP MH v Žiari nad Hronom disponuje neporovnateľne lepším zázemím, bol krúžok v jej pôsobnosti z tejto fázy projektu vynechaný.Dôležitou súčasťou aktivít spojených s dotáciou bola „NOC NA HVEZDÁRNI“. Jej úlohou bolo oživiť prácu v krúžkoch netradičným spôsobom a to formou pobytu spojeného s prenocovaním v priestoroch hvezdárne. V piatok 23. októbra 2015 sa v dobrej spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorá poskytla svoje priestory, najlepší z každého krúžku v meste Žiar nad Hronom najskôr zúčastnili astronomického programu pozostávajúceho z odpovedí na netradičné astronomické otázky. Ďalej program pokračoval audiovizuálnym pásmom v planetáriu a nakoľko bolo aj priaznivé počasie, zakončili sme ho pozorovaním Mesiaca a objektov jesennej oblohy prostredníctvom astronomickej techniky. Po prenocovaní sme sa v sobotu ráno rozišli domov.
Podujatia sa zúčastnilo 9 žiakov a štyria dospelí tvorili pedagogický dozor. Prostriedky z dotácie boli použité na občerstvenie, večeru a raňajky pre zúčastnených.

Pozorovanie počas "Noci na hvezdárni"

 

Vyvrcholením aktivít venovaných astronomickým krúžkom v našom okrese bola súťaž ASTROSTOP. Je to nepravidelne organizovaná súťaž, ktorá má zábavným spôsobom preveriť vedomosti detí navštevujúcich astronomické krúžky. Podujatie sme usporiadali v decembri 2015 v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. V súlade s projektom dotácie pre astronomické krúžky venovala ceny do súťaže MO SZA v Žiari nad Hronom z vlastných prostriedkov. Odmenou pre víťaza, ktorým sa stal Marek Novák zo Žiaru nad Hronom bol malý, no ozajstný fragment meteoritu.


 Súťaž Astrostop 2015

 

Finalisti Astrostopu so svojimi cenami. Úplne vpravo je víťaz Marek Novák z astronomického krúžku pri KHaP MH v Žiari nad Hronom.

гостиницы в новосибирске недорогоподводная видеокамера для рыбалки купитьффмшещ
Joomla templates by a4joomla