image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Park tmavej oblohy Poloniny na konferencii UNESCO

Na 39. zasadnutí Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO, ktoré sa konalo koncom júna v Bonne (World Conference Center Bonn) 28. 6. - 8. 7. 2015 sa prezentovala prvýkrát v histórii aj Slovenská republika. Podujatia sa zúčastnilo okolo 1500 delegátov a 200 novinárov z celého sveta.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Poloniny a Správy slovenských jaskýň, ktorí prezentovali dve naše prírodné lokality, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO: Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu a Karpatské bukové pralesy a bukové pralesy v Nemecku. Pralesy Havešová, Rožok a Stužica sú v našom Parku tmavej oblohy Poloniny a tak to bola vhodná príležitosť prezentovať na najvyššej medzinárodnej úrovni toto jedinečné územie zamerané na ochranu nočného životného prostredia.

 

Na prezentácii odzneli krátke prednášky, boli premietnuté filmy a ďalšie informácie boli na paneloch a množstve propagačných materiálov. Lektorom bol aj prof. Hans-Dieter Knapp (Nemecko), ktorý stál pri myšlienke zapísať bukové pralesy do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, Vyzdvihol zrod tejto iniciatívy práve na Slovensku, kde odborníci spolu s kolegami z Ukrajiny a Nemecka dosiahli zapísanie tejto lokality do prestížneho zoznamu.

Vďaka angažovanosti veľvyslankyne a stálej delegátky Slovenskej republiky pri UNESCO Kláry Novotnej boli na prezentácii, okrem odbornej verejnosti, aj významné osobnosti zo zahraničia, napr. veľvyslanci Švajčiarska, Rakúska, Poľska, Vatikánu a množstvo ďalších diplomatov. Zastúpenie tu malo aj IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), ktoré je poradným orgánom UNESCO v oblasti prírodných lokalít svetového dedičstva.

 z podkladov účastníkov napísal P. Rapavý

foto: Ing. Michaela Mrázová (ŠOP SR)

 

Konferenčná sála

Prezentácia Slovenska.

prof. Knapp (Nemecko), doc. Ilavský (štátny tajomník Ministerstva životného prostredia), Mgr. Adamec (riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR)

Účastníci  prezentácie

Časť propagačných materiálov

Baner Parku tmavej oblohy Poloniny

смарто отзывыбинарные опционы демобюджетный отдых в украине
Joomla templates by a4joomla