image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Za dr. Igorom Kapišinským

 Známy astronóm a predovšetkým skvelý popularizátor, zástanca kritického myslenia, RNDr. Igor Kapišinský, CSc.  (*4. 7. 1947; †9. 9. 2014), už nie je medzi nami. Posledná rozlúčka bude 16. 9. 2014 o 13:00 hodine v Krematóriu v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

 

 

 

Igor Kapišinský sa narodil v Bratislave 4. júla 1947, no od roku 1956 býval v Košiciach, kde sa rodina musela pre otcove „protištátne“ aktivity vysťahovať. Tu začal v roku 1965 študovať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ odbor matematika- fyzika. Od roku 1968 začal študovať aj teológiu na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave (CMBF). V tom čase však takéto štúdium nebolo legálne a tak musel obe fakulty opustiť.

Po mnohých problémoch predsa len v štúdiu pokračoval, v roku 1973 ukončil štúdium fyziky – špecializácia astronómia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a absolutórium pre potreby doktorskej práce z teológie získal po externom absolvovaní posledných ročníkov CMBF v roku 1974.

Od roku 1973 až do odchodu do dôchodku (2010) pracoval na oddelení Medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV v Bratislave. Tu získal v roku 1975 titul RNDr. a v roku 1980 a vedeckú hodnosť CSc. Na Slovensku založil „laboratórnu astrofyziku“ (astronómia cez mikroskop). Ako samostatný vedecký pracovník sa zaoberal hlavne dynamikou kozmického prachu a mikrometeoroidov. Skúmal komplikované negravitačné vplyvy na mikročastice, pracoval na dokonalejšej analýze chemických a fyzikálno-optických vlastností kozmických mikročastíc. Úzko spolupracoval s NASA, odkiaľ mu dodávali kozmický materiál. Svoje prevažne teoretické práce publikoval v úzko zameraných, špeciálnych vedeckých časopisoch. 35 rokov bol riadnym členom 22. komisie Medzinárodnej astronomickej únie (International Astronomical Union – Commission 22: Meteors, Meteorities & Interplanetary Dust) a 10 rokov jediným členom zo Slovenska 51. komisie IAU (Bioastronomy).

V populárno-vedeckej oblasti sa venoval boju proti šarlatánstvu a pavede rôzneho druhu, kritizoval pseudonáboženské a fundamentalistické predstavy, učenia a teórie. Bol spoluzakladateľom (1994) a dlhoročným vedeckým sekretárom Spoločnosti pre podporovanie kritického myslenia, ktorá bola členom svetovej (CSICOP) a od roku 1995 aj európskej (ECSO) organizácie skeptikov. Bol aktívnym v Teologickom fóre – združení teológov a laikov liberálnejšieho a kritického myslenia a zmýšľania. Aktívne hrával basketbal, bol v širšej nominácií ČSSR na majstrovstvá Európy aj olympijské hry v Mexico City v roku 1968, no štátnej reprezentácie sa dobrovoľne vzdal.

Nezastával (no ani po nich netúžil) žiadne významnejšie profesijné funkcie, nedostal vedecké ocenenia... Bratislavčania si ho však v roku 2011 uctili, získal „Osobnosť Metropoly“. V roku 1993 získal cenu Literárneho fondu (LF) za najlepšiu vedeckú esej a za preklady ceny LF v rokoch 1994 a 2002.

Širšia verejnosť ho pozná predovšetkým ako popularizátora astronómie a kritika všetkého pavedeckého. V diskusiách a postojoch bol značne nekompromisný, za svojimi názormi si stál a tak sa často dostával do problémov. „Vrchnosť“ bez autority či výsledkov neuznával. Aj keď bol dostatočne výrečný, pokora, skromnosť a humor mu nechýbali.

Pre mňa, ešte ako študenta, bolo veľkou cťou, že nad svojim stolom v pracovni na Astronomickom ústave mal moju veľkú fotografiu Westovej kométy na Bratislavou, ktorá síce nijako vedecká nebola, no bola mu srdcu blízka.

Keď sme s manželkou boli navštíviť našu priateľku v gymnáziu na Metodovej v Bratislave, vrátnika (informátora) tam, už ako dôchodca, robil Igor. Bolo to milé stretnutie, no ani tu sa Igor nezaprel: „Vieš Palo, ako ťažko sa sem bolo dostať? Veď sa na toto miesto hlásil aj jeden docent a ja som len nejaký kandidát vied!“.

A keď som mu blahoželal k oceneniu za preklady, tak len zo šibalským úsmevom povedal niečo o tom, že to nie je celkom tak, že on si vie snáď poriadne vypýtať po anglicky len kávu...

Už sa s Tebou Igor nestretneme, už nebudeme od Teba dostávať e-maily. Budeš chýbať nielen manželke Zdenke, synom Petrovi a Dominikovi, ale aj nám.

P. Rapavý

 

 Dva z Igorových obľúbených citátov:

  • Proti hlúposti aj bohovia bojovali márne (F. Schiller)
  • K víťazstvu zla a lži stačí, aby slušní ľudia nerobili vôbec nič (E. Burke).

 

Výber k prekladateľskej práce (spolu s manželkou Zdenou)

  • S. Hawking: Moja stručná história
  • P. Bizony: 1001 tajomstiev vesmíru
  • A. Dyer: Hviezdy: od zrodu po čiernu dieru
  • S. Hawking: Veľký plán
  • L. Spilsbury: Spoznaj svet - otázky a odpovede: ako? prečo? kde? kedy?
  • P. Moore: Hviezdy a planéty: encyklopedický sprievodca
  • S. Hawking: Vesmír v orechovej škrupinke
  • Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia

 Aspoň niekoľko z množstva článkov, rozhovorov:

 A video

zdroj

zdroj

 

 

 

 

 

графики онлайндвери belwooddoors погонажкисти sigma
Joomla templates by a4joomla