image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Čestní členovia SZA

Za mimoriadny prínos k rozvoju astronómie na Slovensku môže Valné zhromaždenie SZA svojím kolektívnym rozhodnutím udeliť čestné členstvo. V priebehu desaťročí existencie nášho zväzu bolo takto poctených desať našich členov.

 

Ing. František Dojčák (MO Spišská Nová Ves) (†)

Mgr. Ulrika Babiaková (2003, MO Banská Štiavnica) (†)

Mgr. Ladislav Košinár (2003, MO Sobotište) (†)

doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. (2003, MO Nitra)

Mgr. Ivan Molnár, (2008, MO Galanta) (†)

Antónia Oravcová (2013, MO Nitra) (†)

Ladislav Oravec (2013, MO Nitra) (†)

RNDr. Daniela Rapavá (2017, MO Rimavská Sobota)

Agáta Kohuláková, (2017, MO Rimavská Sobota)

Pavel Orolín, (2017, MO Žiar nad Hronom)

Michal Maturkanič, (2017, MO Humenné)

   

Viac...

TLAČOVÁ SPRÁVA 03/14: 20. marca 2014 sa začína astronomická jar

Jar, jedno z najkrajších ročných období, aj keď sa podľa meteorológov začína vždy 1. marca, z astronomického hľadiska je to okamih, keď je stred slnečného disku presne na nebeskom rovníku v jarnom bode. Tohto roku to bude na severnej pologuli 20. marca o 17 hodine a 57 minúte SEČ (stredoeurópskeho času). Viac informácií sa dočítate v našej tlačovej správe.

 

Viac...

Aktualne na oblohe

SLNKO  

Júlové Slnko vychádza nad obzor 4:45 na začiatku mesiaca, 15. júla o 10 minút neskôr, v posledný deň v mesiaci sa jeho východ posunie na 05:15 h. Nachádza sa v súhvezdí Blížencov, 21. prejde do Raka. Začiatkom mesiaca zapadá 20:50, posledné dni sa poberie pod obzor 20:25. Zaujímavosťou tohto mesiaca je, že Zem 6. júla dosiahne najväčšiu vzdialenosť od Slnka (hovoríme, že Slnko sa nachádza v apogeu alebo Zem v aféliu), a to 152 098 612 km.

 Viditeľné svetlo  Chromosféra  Ďalšie oblasti
Údaje pre dnešný deň

 

MESIAC

nov 16. júl 2015 16 h 05 m
prvá štvrť 24. júl 2015 06 h 04 m
spln 02. júl 2015 04 h 20 m
tretia štvrť 08. júl 2015 22 h 24 m
Aktuálna fáza
perigeum 

05. júl 2015  20 h 55 m 367094 km

apogeum 

21. júl 2015 13 h 03 m 404836 km

 

Údaje pre dnešný deň

 

PLANÉTY             

Merkúr - je dobre pozorovateľný na rannej oblohe v prvých júlových dňoch – vychádza už 03:35 h, posledné dni až o 05:50. Keďže vtedy sa už Slnko bude týčiť na oblohe, jeho pozorovanie nebude možné. Zapadať bude v poobedňajších hodinách, čo večerné pozorovanie vylúči. 23. júla sa bude táto planéta nachádzať v hornej konjunkcii so Slnkom. Merkúr prejde 9. júla z Býka do Blížencov a 22. do súhvezdia Raka, čo nám naznačuje jeho blízku polohu pri Slnku.

Venuša -  naopak poskytne najlepšie pozorovacie podmienky večer, a to v prvých júlových dňoch. Zapadá 22:50 h, na konci mesiaca už pred 20:45 h. Východy pripadajú na 08:30 h, resp. 07:45 h, kedy bude Slnko, rovnako ako v prípade Merkúru, už kraľovať na oblohe. Tento mesiac ju nájdeme v Levovi, posledné dni strávi v súhvezdí Sextant.

Mars - je v podobnej situácii ako Merkúr – bude pozorovateľný v ranných hodinách (vychádza 04:25 h, resp. 04:05 h), a to počas celého mesiaca. Jeho ranné pozorovacie možnosti sa budú postupom dní zlepšovať, keďže sa uhlovo čoraz viac od Slnka vzďaľuje. Západy tejto planéty sa odohrajú 20:30 h, resp. 20:45 h, kedy bude obloha ešte presvetlená Slnkom, čo znamená, že večer bude prakticky celý mesiac nepozorovateľný. Na rannej oblohe ho však nájdeme v Blížencoch, postupom dní smeruje k Rakovi.

Jupiter - najväčšia planéta Slnečnej sústavy, sa bude nad horizontom zdržiavať najmä počas dňa, čo nočné pozorovanie vylúči. Vychádza v ranných hodinách avšak vždy po východe Slnka. Zapadá o 22:55 h, resp. 21:10 h na konci mesiaca, čo nám, aspoň počas prvých júlových dní, poskytne priestor na jeho pozorovanie. Svojou nápadnou jasnosťou istotne neunikne nášmu pohľadu, ak sa zadívame na súmračnú oblohu. Počas celého mesiaca ho nájdeme na území Leva.

Saturn - budeme môcť pozorovať počas celého mesiaca hneď po západe Slnka, a to až do 02:30 h počas prvých júlových dní, do 00:35 h počas posledných júlových dní. Zahniezdený je v súhvezdí Váh. 25. a 26. júla mu bude robiť spoločnosť Mesiac vzdialený 5°.

Urán - prvého júla vychádza 00:50 h, posledný júlový deň už 22:50 h. Od tejto chvíle bude viditeľný na oblohe až do obedňajších hodín, čiže druhá polovica noci nám zaručí jeho pozorovanie takmer po celú noc, a to v súhvezdí Rýb.

Neptún - je na tom podobne ako Urán – vychádza 23:30 h, resp. 21:30 h, a zapadá až v dopoludňajších hodinách. No hoci sú tieto najvzdialenejšie planéty pozorovateľné počas celej polovice noci, a to počas celého mesiaca, na ich pozorovanie si pripravte minimálne malý ďalekohľad alebo triéder. Nezabúdajme, že samotný Neptún nebol objavený voľným okom, ale ďalekohľadom, a to Johannom Galleom v roku 1846. Neptún tento mesiac nájdeme v súhvezdí Vodnára.

 
 

Pohyb terestrických planét v tomto období

ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY 

01. júl, 05:48 h – Venuša 0,3° juhozápadne od Jupitera
06. júl, 21:40 h – Zem v aféliu (1.0167 AU)
09. júl, 05:10 h – Urán 0,6° juhovýchodne od Mesiaca
31. júl, 21:49 h – Jupiter 6° severozápadne od Venuše
 

 

METEORY

Tento mesiac nezabúdajme na δ Akvaridy v súhvezdí Vodnára začínajúce svoju aktivitu 12. júla a končiacu 23. augusta. Tento roj nebude však na meteory veľmi bohatý (15 meteorov za hodinu), túto situáciu však vylepšia najznámejšie Perzeidy, ktoré, hoci maximum svojej činnosti vykážu v auguste, začnú byť na oblohe viditeľné už od 17. júla. Tretím júlovým rojom sú α Kaprikornidy aktívne od 3. júla do 15. augusta, avšak takisto s nízkou frekvenciou, a to len 4 meteory v hodine. 

 

 KOMÉTY

V súčasnej dobe by sme mohli svoju pozornosť upriamiť napríklad na kométu Lovejoy, stále viditeľnú v našich zemepisných šírkach. Jej jasnosť je síce za hranicami pozorovateľnosti voľným okom, avšak za pomoci triédra či malého ďalekohľadu nám akiste poskytne neopakovateľný zážitok.

 

Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre približnú polohu stredu Slovenska 48° 40´ S a 19° 00´ V. Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. 

Pripravuje: Viki Zemančíková

Viac...

TLAČOVÁ SPRÁVA 11/13: ISON – kométa desaťročia

Na oblohe je pozorovateľná kométa ISON (C/2012 S1), ktorá bude pravdepodobne najjasnejšou kométou pozorovateľnou od nás od roku 1997, keď pozornosť aj širokej verejnosti pútala kométa Hale-Bopp.

Viac...

Joomla templates by a4joomla