image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO - Roztoky

V dnešnom príspevku venovanom dianiu v našich miestnych organizáciách sa predstavuje najmladšia MO, ktorej členovia pracujú a pozorujú v odľahlých Roztokoch. O čo ďalej sa ich pozorovacie miesto nachádza, o to krajšiu oblohu majú nad hlavou. Tu je ich stručná vizitka...  

Viac...

Európske solárne dni 2015 – zapojte sa aj vy!

Európske solárne dni (ESD) sa tohto roku uskutočnia od 1. do 18. mája. Iniciatívu nad kampaňou prevzala už od roku 2010 Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency – SkREA). V ostatných rokoch je organizačným partnerom je aj náš Slovenský zväz astronómov. ESD sú určené všetkým: žiakom, študentom, učiteľom, rodičom s deťmi ale aj podnikateľským subjektom či širokej verejnosti.

Viac...

Dve vydarené akcie k IYL 2015

 Medzinárodný rok svetla (IYL 2015) je nielen oslavou svetla a svetelných technológií, ale aj možnosťou ako poukázať na potrebu zachovania nočného prírodného prostredia a krás hviezdnej oblohy. Podujatia organizujú nielen astronomické, ale aj kultúrne zariadenia. Dvoch z nich som sa 21. 4. 2015 zúčastnil.

Viac...

Festival fyziky 2015

Festival fyziky 2015 – Tvorivý učiteľ fyziky VIII sa uskutočnil 7. – 9. apríla 2015 v prekrásnom prostredí Smolenického zámku (Kongresové centrum SAV). Hlavným organizátorom bola Slovenská fyzikálna spoločnosť, a spoluorganizátormi PrF UPJŠ, FÚ SAV, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Pedagogická sekcia JSMF za podpory SZA a a firmy Astronyx.

Viac...

2 % pre astronómiu a rok svetla...

Slovenský zväz astronómov je už niekoľko desaťročí pojivom pre nadšencov astronómie i priestorom, kde sa stále hľadajú nové možnosti, ako verejnosti priblížiť vesmír. Posledné roky, keď začína rezonovať vo svete problematika svetelného znečistenia a tmavú oblohu s hviezdami už v mestách ťažko zažijete, sa SZA zviditeľnilo mnohými aktivitami na ochranu tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. A tak popri vlastných pozorovaniach, pozorovaniach pre verejnosť, popularizačných prednáškach z astronómie, kozmonautiky či fyziky, organizovaní exkurzií po astronomických pamiatkach, spoluúčasti členov na olympiádach, či súťažiach (i medzinárodných), o ktorých vás SZA informuje na svojej stránke, je práve propagácia tmavej oblohy kľúčom ku všetkému.

Viac...

KOLOFOTA 2015

Tradičné stretnutie na Astronomickom observatóriu Kolonické sedlo sa tohto roku konalo v dňoch 26. – 28. 3. 2015. V snahe využiť dobré pozorovacie podmienky aj na pozorovanie, a užiť si skutočne tmavú oblohu, sa KOLOFOTA zvykne organizovať v okolí novu. Tohto roku však „karty zamiešalo“ zatmenie Slnka a tak sme sa stretli týždeň po ňom.

Viac...

Joomla templates by a4joomla