SLNKO

Májové Slnko sa nachádza v súhvezdí Barana, odkiaľ sa presunie do Býka. Prvého mája vychádza nad obzor 05:25 h a zapadá o 20:00 h. V polovici mesiaca vyjde o čosi skôr – 05:05 h a zapadne o 20:20 h. Posledný májový deň vyjde nad obzor 04:50 h a zapadne o 20:35 h.
Údaje pre dnešný deň

Viditeľné svetlo Chromosféra Ďalšie oblastiMESIAC

NOV - 15. máj 2018, 13 h 50 min
PRVÁ ŠTVRŤ - 22. máj 2018, 05 h 50 min
SPLN - 29. máj 2018, 16 h 20 min
TRETIA ŠTVRŤ - 08. máj 2018, 04 h 10 min

PERIGEUM - 17. máj 2018, 23 h 05 min, 363 776 km
 APOGEUM - 06. máj 2018, 02 h 35 min, 404 457 km
Aktuálna fáza

Údaje pre dnešný deň

PLANÉTY
Merkúr - májový Merkúr je najlepšie pozorovateľný na začiatku mesiaca pred východom Slnka, a to pár minút nízko nad východným obzorom. Počas posledných májových dní je k Slnku natoľko blízko, že sa pre nás stáva nepozorovateľný. Nachádza sa v súhvezdí Rýb odkiaľ poputuje cez Veľrybu do Býka.

Merkúr sa od Slnka nevzďaľuje viac ako 28˚ (v priemere 20˚). Preto zapadá alebo vychádza maximálne dve hodiny neskôr ako Slnko a obdobie jeho viditeľnosti je obmedzené na dva týždne každé dva mesiace. Napriek tomu nie je ťažké Merkúr uvidieť. V závislosti od jeho vzdialenosti od Zeme kolísa jeho hviezda veľkosť v rozmedzí od 3 do -2 magnitúdy. Ak je k Zemi najbližšie, jeho uhlový priemer dosahuje 13 sekúnd, ak je najďalej 4,5 sekundy. Na jeho povrchu však neuvidíme žiadne detaily. S výnimkou zmien uhlového priemeru a fáz na jeho povrchu nič neuvidíme.

Venuša - je tento mesiac pozorovateľná po západe Slnka ako druhý najjasnejší objekt nočnej oblohy. Počas prvých májových večerov do 22:25 h, na záver mesiaca zapadne až o 23:15 h. Z Býka sa s magnitúdou -3,8 presunie do Blížencov.

Mars - nájdeme od 01:45 h na rannej oblohe, pričom každé ráno vychádza o čosi skôr. Na záver mesiaca vyjde nad obzor 00:30 h. S magnitúdou až -0,4 sídli tento mesiac v Strelcovi. Zo Strelca sa v polovici mesiaca presunie do súhvezdia Kozorožca.

Mars sa pohybuje po veľmi výstrednej dráhe, a to od 207 do 249 mil km. Pokiaľ sa v dobe opozície nachádza v perihéliu (perihéliová opozícia), jeho kotúčik dosahuje uhlový priemer 25 sekúnd (polovica uhlovej veľkosti Jupitera). Takéto podmienky sa opakujú v cykloch dlhých 15 až 17 rokov, takže veľmi pekne bude Mars viditeľný v roku 2018 a 2020, kedy sa k nám priblíži na vzdialenosť 0,39 AU (57,6 mil km). V prípade, že sa Mars nachádza v aféliovej opozícii, zmenší sa jeho priemer na 14 uhlových sekúnd. Najlepšiu viditeľnosť môžeme mať cca 40 dní pred a po opozíciou. Vďaka jeho oranžovému nádychu si ho nemôžeme popliesť so žiadnou inou planétou. Dôvodom tohto farebného odtieňa je prach tvorený zmesou minerálov bohatých na železo. V ďalekohľade s priemerom aspoň 7 cm môžeme vidieť Marsove polárne čiapočky, ktoré vyzerajú ako svetlé škvrny pri severnom a južnom póle. Väčšinou však býva pozorovateľná len jedna z nich, druhá sa nachádza za okrajom planéty. Ich veľkosť sa mení v závislosti na Marsovom ročnom období. Viditeľné sú aj rôzne albedové útvary. Všimnúť si taktiež môžeme aj nesymetrický vzhľad Marsovho kotúčika – v dobe niekoľko mesiacov pred alebo po opozíciu (v kvadratúre), máme totiž výhľad na Slnkom neosvetlenú stranu. Skúsenému oku neujdú ani atmosférické javy, predovšetkým vysoká a nízka oblačnosť v podobe svetlých škvŕn či lemov na okraji kotúčika. Našimi ďalekohľadmi však neuvidíme Marsove mesiace, Phobos a Deimos. Keďže je Mars 200-tisíckrát jasnejší než Phobos a 600-tisíckrát jasnejší než Deimos.

Jupiter - vychádza nad obzor vo večerných hodinách. Počas prvých večerov o 20:30 h a na konci mája ešte pred západom Slnka, a teda už o 18:20 h. Tým nám prináša veľmi dobré pozorovacie podmienky. S magnitúdou -2,4 ho nájdeme nádherne sa vynímať v súhvezdí Váhy.

Saturn - s magnitúdou 0,4 nájdeme v súhvezdí Strelca. Počas prvých aprílových nocí je Saturn pozorovateľný od pol tretej hodiny až do východu Slnka a každým dňom sa táto situácia zlepšuje. Na konci mesiaca vyjde už o 00:40 h.

Saturn sa každý rok na hviezdnej oblohe posunie o 18° smerom na východ. Najlepšie je pozorovateľný v jarných a letných mesiacoch. Od konjunkcie do opozície jeho hviezdna veľkosť kolísa v rozmedzí od 1 do 0 magnitúdy a uhlový priemer jeho kotúčika od 14,5 do 20 uhlových sekúnd. Ak sa pozrieme na Saturn ďalekohľadom s priemerom objektívu aspoň 5cm, všimneme si jeho prstenec už pri 20 násobnom zväčšení. Zhruba uprostred môžeme zahliadnuť tmavší prédel, ktorý ho rozdeľuje na vonkajšiu A a vnútornú, o niečo svetlejšiu časť B. Jedná sa o Cassiniho delenie, ktoré je ľahko pozorovatelné v ďalekohľade s priemerom objektívu aspoň 10cm (jeho uhlový priemer však neprevyšuje jednu oblúkovú sekundu). Saturnova rotačná os je voči rovine ekliptiky sklonená pod uhlom 27°. vďaka tomu môžeme pozorovať ako sa mení roztvorenie prsteňa. Naposledy sme ho z boku videli v roku 2009, takže teraz sa bude ďalších 7 rokov roztvárať a opäť sa uzavrie v roku 2025. Ak prechádza rovina Saturnovho prsteňa Zemou alebo Slnkom, potom v malých ďalekohľadoch zmizne z dohľadu. V atmosfére planéty môžeme zahliadnuť podobné javy ako pri Jupiteri. Nie sú však nijak nápadné. Aj v tých najväčších ďalekohľadoch sú viditeľné len tmavé pásy. Zreteľný je len tieň, ktorý vrhá prsteň na planétu. Niekoľko mesiacov pred opozíciou a po nej je nápadný taktiež tieň, ktorý vrhá planéta na samotný prsteň. Saturnov najjasnejší mesiac Titan vyzerá ako žiariaci bod ôsmej veľkosti, ktorý Saturn obehne raz za 16 dní. Najviac sa od Saturnu vzdiali až na 5-násobok priemeru prsteňa. V menších ďalekohľadoch uvidíme aj mesiac Rhea (jasnosť 10,5 mag). Šancu zahliadnuť máme aj mesiac Iapetus. Aj v prípade Saturnu môžeme pozorovať zákryty zatmenia a prechody mesiacov cez kotúč planéty. S ohľadom na sklon rotačnej osi voči rovine obehu, sú ale tieto úkazy pozorovateľné len v dobe, keď miznú Saturnove prstence.

Urán - nájdeme v súhvezdí Barana s magnitúdou 5,9. Pozorovateľný je od druhej polovice mája, kedy vychádza nad obzor medzi treťou a štvrtou hodinou nadránom.

Urán je od Zeme príliš ďaleko na to, aby sme v jeho atmosfére mohli zazrieť nejaké detaily. Urán je na hranici pozorovateľnosti voľným okom. V malom prístroji má tvar kruhového kotúčika so zelenkastým odtieňom s priemerom cca 4 uhlové sekundy. Jeho odtieň je zapríčinený amoniakovým ľadom, metánom a etánom, ktorý silne pohlcujú červené svetlo a vytvárajú charakteristický modrozelený odtieň. Ďalekohľadmi nezazrieme ani jeho mesiace Titan a Oberon, pretože dosahujú hviezdnu veľkosť okolo 15 magnitúd. Viditeľné sú až v ďalekohľadoch s priemerom objektívu väčším ako 20 cm.

Neptún - je podobne ako Urán pozorovateľný v druhej polovici noci. Počas prvých májových nocí vychádza nad obzor o 03:45 h, počas posledných nocí tohto mesiaca už o 01:55 h. S magnitúdou 7,9 ho nájdeme vo Vodnárovi.

Neptún je od Zeme taktiež príliš ďaleko na to, aby sme v jeho atmosfére mohli zazrieť nejaké detaily. Zazrieť ho môžeme pomocou triédra. Neptún dosahuje polovicu uhlového priemeru Uránu a typický je preňho modrý odtieň. Až do roku 2022 sa bude nachádzať v súhvezdí Vodnára. Jasnosť Neptúna sa pohybuje okolo 7,8 magnitúdy, jeho najväčší mesiac Triton dosahuje hviezdnu veľkosť 13,5 magnitúd.Pohyb terestrických planét v tomto období

ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY
04. máj, 22:15 h Saturn 2˚ južne od Mesiaca
09. máj, 02:10 h Jupiter v opozícii so Slnkom
12. máj, 23:00 h Merkúr ˚ južne od Uránu

METEORY

Počas celého mája pokračujú vo svojej aktivite na oblohe η Akvaridy. Tento roj započal svoju aktivitu 19. apríla a do 28. mája nám bude skrášľovať májové noci. Jeho maximálna aktivita prebehne v noci z 5. na 6. mája. Jeho počet za hodinu je odhadovaný číslom 15. Radiant tohto roja je súhvezdie Vodnára. Najvhodnejší čas na pozorovanie je večer po západe Slnka alebo ráno pred brieždením.
Zaujímavosťou je, že η Akvaridy sú tvorené čiastočkami prachu, ktorý na svojej ceste zanecháva Halleyova kométa. Cez dráhu tejto kométy prechádza Zem počs roka dvakrát. Prvé stretnutie s dráhou Halleyovej kométy spôsobuje vznik η Akvaríd a druhé stretnutie má za následok roj Orionidy. Halleyovej kométe trvá obeh okolo Slnka 76 rokov. Najbližšie bude na našej oblohe pozorovateľná v roku 2061.KOMÉTY

Z kometárnej ponuky na oblohe je sľubným pozorovacím kandidátom kométa C/2016 R2 PANSTARRS (Povozník) s magnitúdou 11,5, C/2016 N6 PANSTARRS (Rys) s magnitúdou 12, či kométa C/2015 O1 PANSTARRS (Veľká medvedica) s magnitúdou 13.Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre približnú polohu stredu Slovenska 48° 40´ S a 19° 00´ V. Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska.