SLNKO

Augustové Slnko sa nachádza v súhvezdí Raka, odkiaľ sa presunie do Leva. Prvého júla vychádza nad obzor 05:20 h a zapadá o 20:20 h. V polovici mesiaca vyjde o čosi neskôr – 05:40 h a zapadne o 20:00 h. 30. augusta Slnko vychádza 06:00 h a zapadá o 19:30 h.

Augustové dni navyše čakajú až dve zatmenia – 21. dôjde k úplnému zatmeniu Slnka, ktoré síce z našich končín pozorovateľné nebude, avšak 7. augusta môžeme z nášho územia pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Zatmenie Slnka tento mesiac uvidia len obyvatelia Spojených štátov. Zatmenie začína v ranných hodinách v severnom Pacifiku a končí poobede v Atlantickom oceáne. Najdlhšie potrvá v štáte Kentucky, a to presne 2 minúty 41 sekúnd. Ide o najočakávanejšie zatmenie druhej dekády 21. storočia, pretože prevažná väčšina pásu totality prechádza cez dostupnú pevninu na miestach s vysokou pravdepodobnosťou jasného počasia. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na stránke www.Eclipsophile.com.

Pre obyvateľov našich zemepisných šírok je však dôležitejšou udalosťou čiastočné zatmenie Mesiaca viditeľné z južnej a východnej Ázie, Európy, Afriky a Austrálie. Tento úkaz bude pozorovateľný 5 hodín. Začiatok nastane v popoludňajších hodinách, avšak ten bude pre nás nepozorovateľný. Pozorovať však môžeme už maximálnu fázu zatmenia okolo 20:20 hodiny. Celý úkaz doznie o 21:18. Tieň Zeme si budeme môcť všimnúť na južnej časti Mesiaca. Pre lepšiu ilustráciu prikladéme obrázok zatmenia ako aj mapku pozorovateľnosti tejto udalosti.
Údaje pre dnešný deň

Viditeľné svetlo Chromosféra Ďalšie oblastiMESIAC

NOV - 21. august 2017, 20 h 30 min
PRVÁ ŠTVRŤ - 29.august 2017, 10 h 13 min
SPLN - 07. august 2017, 20 h 11 min
TRETIA ŠTVRŤ - 15. august 2017, 03 h 15 min

PERIGEUM - 18. august2017, 15 h 19 min, 366 121 km
 APOGEUM - 30. august 2017, 13 h 25 min, 404 308 km
Aktuálna fáza

Údaje pre dnešný deň

PLANÉTY
Merkúr - je najlepšie pozorovateľný na začiatku augusta, kedy dosiahne najväčšiu vzdialenosť od Slnka. Počas týchto dní ho nájdeme na večernej oblohe nízko nad západným obzorom, tesne po západe Slnka. Zapadá 21:07 h na začiatku mesiaca (0,6 mag, Lev), v strede augusta zapadne za obzor o 20:06 h (1,8 mag, Sextant) a na jeho konci už o 18:51 h (3,7 mag, Lev).

Merkúr sa od Slnka nevzďaľuje viac ako 28˚ (v priemere 20˚). Preto zapadá alebo vychádza maximálne dve hodiny neskôr ako Slnko a obdobie jeho viditeľnosti je obmedzené na dva týždne každé dva mesiace. Napriek tomu nie je ťažké Merkúr uvidieť. V závislosti od jeho vzdialenosti od Zeme kolísa jeho hviezda veľkosť v rozmedzí od 3 do -2 magnitúdy. Ak je k Zemi najbližšie, jeho uhlový priemer dosahuje 13 sekúnd, ak je najďalej 4,5 sekundy. Na jeho povrchu však neuvidíme žiadne detaily. S výnimkou zmien uhlového priemeru a fáz na jeho povrchu nič neuvidíme.

Venuša - v úlohe Zorničky na rannej oblohe má postupom dní čoraz dlhšiu viditeľnosť. Prvé augustové noci vyjde nad obzor už o 02:17 h, na konci mesiaca o 03:04 h. Nájdeme ju v súhvezdí Blížencov, odkiaľ sa presunie do Raka.

Mars - naďalej takmer kopíruje východy a západy Slnka, čím zostáva nepozorovateľný.

Mars sa pohybuje po veľmi výstrednej dráhe, a to od 207 do 249 mil km. Pokiaľ sa v dobe opozície nachádza v perihéliu (perihéliová opozícia), jeho kotúčik dosahuje uhlový priemer 25 sekúnd (polovica uhlovej veľkosti Jupitera). Takéto podmienky sa opakujú v cykloch dlhých 15 až 17 rokov, takže veľmi pekne bude Mars viditeľný v roku 2018 a 2020, kedy sa k nám priblíži na vzdialenosť 0,39 AU (57,6 mil km). V prípade, že sa Mars nachádza v aféliovej opozícii, zmenší sa jeho priemer na 14 uhlových sekúnd. Najlepšiu viditeľnosť môžeme mať cca 40 dní pred a po opozíciou. Vďaka jeho oranžovému nádychu si ho nemôžeme popliesť so žiadnou inou planétou. Dôvodom tohto farebného odtieňa je prach tvorený zmesou minerálov bohatých na železo. V ďalekohľade s priemerom aspoň 7 cm môžeme vidieť Marsove polárne čiapočky, ktoré vyzerajú ako svetlé škvrny pri severnom a južnom póle. Väčšinou však býva pozorovateľná len jedna z nich, druhá sa nachádza za okrajom planéty. Ich veľkosť sa mení v závislosti na Marsovom ročnom období. Viditeľné sú aj rôzne albedové útvary. Všimnúť si taktiež môžeme aj nesymetrický vzhľad Marsovho kotúčika – v dobe niekoľko mesiacov pred alebo po opozíciu (v kvadratúre), máme totiž výhľad na Slnkom neosvetlenú stranu. Skúsenému oku neujdú ani atmosférické javy, predovšetkým vysoká a nízka oblačnosť v podobe svetlých škvŕn či lemov na okraji kotúčika. Našimi ďalekohľadmi však neuvidíme Marsove mesiace, Phobos a Deimos. Keďže je Mars 200-tisíckrát jasnejší než Phobos a 600-tisíckrát jasnejší než Deimos.

Jupiter - nájdeme na oblohe ihneď po západe Slnka. Táto planéta sa naďalej nachádza v súhvezdí Panny. Počas prvých nocí zapadá za obzor o 22:40 h, posledné augustové noci už o 20:55 h.

Jupiter je najväčšia a na detaily najbohatšia planéta Slnečnej sústavy. Ak sa nachádza v opozícii, dosiahne uhlový priemer až 50 sekúnd, naopak v konjunkcii sa „zmenší“ na 30 uhlových sekúnd. Vzhľadom na jeho ročný pohyb okolo Slnka, sa každý rok posunie o 30 uhlových stupňov, teda o jedno zvieratníkové súhvezdie, sa do opozície sa dostane vždy o mesiac neskôr. Jeho jasnosť sa pohybuje okolo -1,6 mag a je natoľko jasným telesom, že býva jasne viditeľný už dva týždne po prechode konjunkcie so Slnkom. V ďalších dňoch ho môžeme vidieť na rannej oblohe, za cca 140 dní sa začne pohybovať retrográdne a o 200 dní od konjunkcie sa opäť ocitne v opozícii. Práve v tejto dobe dosiahne svoju najväčšiu jasnosť -2,8mag a najväčší uhlový priemer 50 sekúnd. Dva mesiace po opozícii prestane smerovať od východu na západ, začne sa pohybovať prográdnym smerom a strácať v žiare Slnka. Prvé čo pozorovateľov v ďalekohľade zaujme budú zaiste jeho štyri najväčšie satelity. Ako „hviezdy“ piatej veľkosti sú viditeľné aj v triédry. Celkovo Jupiter obklopuje niekoľko desiatok mesiačikov, avšak ostatné sú natoľko slabé, že ich bežne dostupnými ďalekohľadmi neuvidíme. Už piaty v poradí, Amalthea, má magnitúdu 14. Počas pozorovania Jupitera s ďalekohľadom s väčším priemerom než 15cm môžeme odhaliť mnoho jemných detailov, oválov, záhybov a zálivov. Najnápadnejšími sú dva rovnobežné pásy s rovníkom – severný a južný rovníkový pás. Jeho odtieň sa však v priebehu roka mení. Práve v ich okolí môžeme zahliadnuť viacero výraznejších detailov. Na jeho južnej pologuli môžeme taktiež naraziť na Veľkú červenú škvrnu. Názov však klame, škvrna nie je nijak nápadna, kedysi zrejme mala červený odtieň. Jedná sa o oblasť vyššieho tlaku. Jej šírka sa mení v rozmedzí od 25 do 40 000 km, jej dĺžka od 12 do 14 000 km. V smere hodinových ručičiek sa otočí raz za 10 dní. Najväčšiu šancu zahliadnuť túto škvrnu máme v dobe, keď prechádza stredom disku tejto planéty (vtedy ma uhlový priemer až 15 sekúnd). Tieto okamihy nám ľahko predpovie väčšina počítačových planetárií alebo webových stránok. Veľká červená škvrna nie je jediným útvarom tohto druhu. Aj keď sú tri z jupiterových družíc väčšie ako náš Mesiac, ich uhlové priemery sú príliš malé na to, aby sme pri nich zaznamenali akékoľvek detaily (menej než dve uhlové sekundy). Zaujímavosťou je, že obežné dráhy všetkých štyroch jupitérových mesiacov su voči rovine rovníku planéty sklonené pod malým uhlom a takisto to platí pre sklon roviny Jupiterovho rovníku voči rovine obehu planéty aj roviny Jupiterovho obehu voči rovine ekliptiky. Práve vďaka vhodnej kombinácií týchto troch faktorov je možné zo Zeme pozorovať a tieňohry, ktoré zazrieme aj stredne veľkými ďalekohľadmi. Snáď najjednoduchšie je zachytiť tiene, ktoré satelity vrhajú na atmosféru planéty. V niektorých prípadoch sú pozorovateľné vzájomne zákryty a zatmenia. K týmto udalostiam ale dochádza len vtedy, keď rovina dráhy mesiacov prechádza rovinou ekliptiky. Na snímkach z kozmických sond síce vidíme Jupter v mnohých farbách, tie však v našich ďalekohľadoch neuvidíme. Náš obraz bude omnoho bledší. Svetlejšie oblasti sú vyššie položené vzostupné prúdy, naopak tmavšie nižšie položené zostupné prúdy. Všimnúť si môžeme taktiež to, že Jupiter je vďaka rýchlej rotácií sploštený.

Saturn - nám aj tento mesiac ponúka priaznivé pozorovacie možnosti. Vychádza o 17:14 h, pričom zostáva viditeľný až do neskorých nočných hodín: 01:39 h. V polovici augusta však zapadne o hodinu skôr. Nájdeme ho v súhvezdí Hadonosa s magnitúdou 0,3.

Saturn sa každý rok na hviezdnej oblohe posunie o 18° smerom na východ. Najlepšie je pozorovateľný v jarných a letných mesiacoch. Od konjunkcie do opozície jeho hviezdna veľkosť kolísa v rozmedzí od 1 do 0 magnitúdy a uhlový priemer jeho kotúčika od 14,5 do 20 uhlových sekúnd. Ak sa pozrieme na Saturn ďalekohľadom s priemerom objektívu aspoň 5cm, všimneme si jeho prstenec už pri 20 násobnom zväčšení. Zhruba uprostred môžeme zahliadnuť tmavší prédel, ktorý ho rozdeľuje na vonkajšiu A a vnútornú, o niečo svetlejšiu časť B. Jedná sa o Cassiniho delenie, ktoré je ľahko pozorovatelné v ďalekohľade s priemerom objektívu aspoň 10cm (jeho uhlový priemer však neprevyšuje jednu oblúkovú sekundu). Saturnova rotačná os je voči rovine ekliptiky sklonená pod uhlom 27°. vďaka tomu môžeme pozorovať ako sa mení roztvorenie prsteňa. Naposledy sme ho z boku videli v roku 2009, takže teraz sa bude ďalších 7 rokov roztvárať a opäť sa uzavrie v roku 2025. Ak prechádza rovina Saturnovho prsteňa Zemou alebo Slnkom, potom v malých ďalekohľadoch zmizne z dohľadu. V atmosfére planéty môžeme zahliadnuť podobné javy ako pri Jupiteri. Nie sú však nijak nápadné. Aj v tých najväčších ďalekohľadoch sú viditeľné len tmavé pásy. Zreteľný je len tieň, ktorý vrhá prsteň na planétu. Niekoľko mesiacov pred opozíciou a po nej je nápadný taktiež tieň, ktorý vrhá planéta na samotný prsteň. Saturnov najjasnejší mesiac Titan vyzerá ako žiariaci bod ôsmej veľkosti, ktorý Saturn obehne raz za 16 dní. Najviac sa od Saturnu vzdiali až na 5-násobok priemeru prsteňa. V menších ďalekohľadoch uvidíme aj mesiac Rhea (jasnosť 10,5 mag). Šancu zahliadnuť máme aj mesiac Iapetus. Aj v prípade Saturnu môžeme pozorovať zákryty zatmenia a prechody mesiacov cez kotúč planéty. S ohľadom na sklon rotačnej osi voči rovine obehu, sú ale tieto úkazy pozorovateľné len v dobe, keď miznú Saturnove prstence.

Urán - nájdeme v Rybách s magnitúdou 5,8. Pozorovateľný je počas druhej polovice noci – spočiatku mesiaca od 23:00 h, na jeho konci ho uvidíme nad obzorom už od 21:05 h.

Urán je od Zeme príliš ďaleko na to, aby sme v jeho atmosfére mohli zazrieť nejaké detaily. Urán je na hranici pozorovateľnosti voľným okom. V malom prístroji má tvar kruhového kotúčika so zelenkastým odtieňom s priemerom cca 4 uhlové sekundy. Jeho odtieň je zapríčinený amoniakovým ľadom, metánom a etánom, ktorý silne pohlcujú červené svetlo a vytvárajú charakteristický modrozelený odtieň. Ďalekohľadmi nezazrieme ani jeho mesiace Titan a Oberon, pretože dosahujú hviezdnu veľkosť okolo 15 magnitúd. Viditeľné sú až v ďalekohľadoch s priemerom objektívu väčším ako 20 cm.

Neptún - môžeme pozorovať takmer po celú noc v súhvezdí Vodnára s magnitúdou 7,8. Počas prvých nocí od 21:35 h a počas posledných augustových dní už od 19:40 h.

Neptún je od Zeme taktiež príliš ďaleko na to, aby sme v jeho atmosfére mohli zazrieť nejaké detaily. Zazrieť ho môžeme pomocou triédra. Neptún dosahuje polovicu uhlového priemeru Uránu a typický je preňho modrý odtieň. Až do roku 2022 sa bude nachádzať v súhvezdí Vodnára. Jasnosť Neptúna sa pohybuje okolo 7,8 magnitúdy, jeho najväčší mesiac Triton dosahuje hviezdnu veľkosť 13,5 magnitúd.Pohyb terestrických planét v tomto období

ZAUJÍMAVÉ ÚKAZY
03. august, 11:51 h Urán v zastávke
07. august, 20:21 h Čiastočné zatmenie Mesiaca
10. august, 00:37 h Neptún 0,9° severne od Mesiaca
12. august, 08:17 h Merkúr v zastávke
21. august, 20:13 h Úplné zatmenie Slnka
25. august, 17:09 h Saturn v zastávke
25. august, 22:32 h Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom

METEORY

K augustovým nociam neodškriepiteľne patrí meteorický roj Perzeidy, ktoré sú samé osebe najznámejším a najobľúbenejší meteorickým rojom. Svoju popularitu si získal najmä tým, že je aktívny v lete a vďaka príjemným letným teplotám ho možno ľahko sledovať niekoľko nocí. Aktivita roja začína v polovici júla a končí v druhej polovici augusta. V tomto roku sa maximum predpokladá medzi 12. a 13. augustom. Početnosť sa odhaduje až nad 120 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, ktoré je v tomto období pozorovateľné počas celej noci na severovýchodnom obzore, s postupom noci vychádzajúcom stále vyššie a vyššie nad východný obzor. Nie je nutné pozerať sa priamo do súhvezdia Perzeus, meteory uvidíme prelietavajú po celej oblohe, ale vždy v smere od radiantu. Rýchlosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry Zeme až 59 kilometrov za sekundu, vďaka čomu sú meteory jasné a často za sebou zanechávajú výraznejšiu žiariacu stopu. Okrem Perzeíd na oblohe môžeme zazrieť aj meteory z rojov Kappa Cygnidy, Severné a Južné Delta Akvaridy.KOMÉTY

Na oblohe je stále aktuálnou kométou C/2015 V2 Johnson, ktorá však naďalej slabne a svojou jasnosťou sa šplhá za ôsmu magnitúdu. Spomínaná kométa C/2015 ER61 (PanSTARRS) dosahuje už deviatu magnitúdu.


Časové údaje sú uvádzané v SEČ, v období platnosti letného času v LSEČ. Počítané sú pre približnú polohu stredu Slovenska 48° 40´ S a 19° 00´ V. Vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska.